Glädjerundan

Glädjerundan är professionella, specialutbildade artister som kommer att besöka demensboenden i Jönköping under 2019. Varje besök är tre timmar och innehåller personliga möten med de boende.

Projektet Glädjerundan sker med finansiering av Region Jönköpings Län.

Mötet i stunden

Arbetet som clown i demensvården innebär att med lyhördhet möta varje person på dennes villkor. Humor, musik, dans och magi tillsammans med empati är viktiga delar för att nå fram till personen bakom sjukdomen. Det är således stor skillnad på clowner i demensvården och cirkusclowner som har färdiga nummer. En grund är att genom närvaro gå varsamt fram och aldrig tvinga sig på någon. Clowner står för skratt, glädje och livsglädje.

Här finns broschyren om Glädjerundan att ladda ner.

Vid utskrift: klicka på Häfte, skriv ut och vik A4-pappret på mitten.